środa, 21 maja 2014

Podanie do GIM 1 na rok szkolny 2014/2015

https://drive.google.com/file/d/0B46LGTtuH5inazc0RUt5Ny1iczQ/edit
             Udostępniamy podanie do Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku.
          
          Co z tym zrobić? Ściągnij, wydrukuj i ... złóż w sekretariacie GIM 1!!!
         Tam dowiesz się co dalej... 
Czekamy na CIEBIE!

piątek, 28 marca 2014

Wyniki testów predyspozycji językowych 2014

       Kliknij link, aby zapoznać się z wynikami testów predyspozycji językowych. 
      Zapraszamy!

Wyniki testów predyspozycji sportowych (klasy sportowe)

        Kliknij link, aby zapoznać się z wynikami testów predyspozycji sportowych. 
         Zapraszamy!

piątek, 7 marca 2014

Pobierz deklaracje!

Udostępniamy deklarację przystąpienia do sprawdzianów:
- uzdolnień językowych dla kandydatów do klas dwujęzycznych,

- sprawności fizycznej dla kandydatów do klas sportowych,


          Zapraszamy do pobrania powyższych dokumentów, wydrukowania oraz złożenia w sekretariacie Gim 1 w terminie, który został podany w wiadomości na naszej stronie (poniżej).

Rekrutacja do Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku na rok szkolny 2014-2015

Na podstawie Zarządzenia Nr 5/2014 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 6 lutego 2014 roku w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów na rok szkolny 2014/2015 informuję:
l. Ustala się następujące terminy rekrutacji :
1) Składanie deklaracji przystąpienia do sprawdzianów:
a) uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do klas dwujęzycznych : 18.03.2014 r .
do godziny 14,00.
b) próby sprawności fizycznej dla kandydatów do klas sportowych: 18.03.2014 r.
do godziny 14,00
2) Sprawdzian uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych : 26.03.2014 r -godz. 12,00
3) Sprawdzian sprawności fizycznej dla kandydatów do klas sportowych:
26.03.2014 r -godz. 12,00
4) Składanie podań o przyjęcie do klasy pierwszej gimnazjum: od 2 czerwca 2014 r. do 26 czerwca 2014 r.
5) Składanie kopii dokumentów: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopii zaświadczenia o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej oraz innych wymaganych dokumentów ( kandydaci do klasy sportowej dostarczają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu): od 27 czerwca 2014 r. do 30 czerwca 2014 r.
6) Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
do gimnazjum: 3 lipca 2014 r.
7) Złożenie przez kandydatów zakwalifikowanych oryginałów dokumentów: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej oraz innych wymaganych dokumentów: 7 lipca 2014 r.
8) Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do gimnazjum: 8 lipca 2014 r.
Konkursem organizowanym przez Dolnosląskiego Kuratora Oświaty (spełniającym
warunki określone w art. 20d ust. 1 ww. ustawy o zmianie ustawy), którego laureaci
są przyjmowani w pierwszej kolejności do gimnazjum jest Konkurs
Interdyscyplinarny dla Uczniów Szkół Podstawowych ,,zDolny Slązaczek,”.

wtorek, 25 czerwca 2013

Wyniki testów sprawnościowych do klasy sportowej

       Poniżej link do wyników testów sprawnościowych do klasy sportowej:
wyniki
       Zapraszamy!

piątek, 22 marca 2013

Wyniki testu predyspozycji językowych (nabór do klas dwujęzycznych)

             Zapraszamy do zapoznania się z wynikami testu predyspozycji językowych do klas dwujęzycznych.
Wyniki - kliknij TUTAJ.